JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Helena Camell Ilari


Vicepresident 1

Joan Bertran Muñoz


Vicepresident 2

Jordi Trelis Navarro


Secretaria

Pilar Abascal Herreros


Tresorera

Gemma Serra Recasens


Vocal socis

Mireia Rodríguez Trujillo


Vocal Relacions Internacionals

Cristina Lasmarias Martinez


Vocal grup psicòlegs

Dolors Mateo Ortega


Vocal comunicacó

Judith Serna Mont-Ros


Vocal coordinació científica

Cristina Farriols Danés