ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Normes d’enviament de comunicacions

La data límit

per enviar la comunicació és el 4 de novembre

El títol de la comunicació

ha de tenir màxim 15 paraules i no pot incloure cap referencia al centre de treball.

Els eixos temàtics són:

Atenció pal·liativa precoç

Atenció pal·liativa en recursos no específics

L’atenció pal·liativa en especialitats no oncològiques

Tractaments no farmacològics: Fisioteràpia, Musicoteràpia, Estratègies no farmacològiques pel control de símptomes

Treball Social: Pacient, Família i Entorn

Atenció psicològica

Ètica i Gestió de l’Esperança

Models d’atenció pal·liativa basats en la complexitat

Símptomes difícils

El dolor i noves perspectives en opioides

Altres temàtiques

El resum de la comunicació

no ha d'excedir les 350 paraules

L'enviament d'una comunicació

implica l'autorització per part del seu autor/a perque sigui publicada en el Llibre de Resums del Congrés, en cas que hi hagi.

Un mateix autor/a presentador

pot presentar un màxim d'una comunicació com a autor principal. I pot participar com a co-autor en un màxim de 3 treballs.

Un treball

pot tenir un màxim de 6 autors (incloent-hi l'autor principal i els co-autors)

La comunicació ha de tenir la següent estructura:

Breu introducció (opcional)

Objectius

Materials i mètodes

Resultats i conclusions (breus i basades en els resultats presentats)

mujer-en-ordenador
hombre-en-ordenador